Loading...

“НЕК“ ЕАД, обявява търг за отдаване под наем на площи, собственост на дружеството, управлявани и стопанисвани от Предприятие „Водноелектрически централи“.

Дата на обявяване: 25.06.2018

“НЕК“ ЕАД, обявява търг за отдаване под наем на площи, собственост на дружеството, управлявани и стопанисвани от Предприятие „Водноелектрически централи“.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете