Loading...

НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив обявява търг за отдаване под наем на имот, собственост на НЕК ЕАД.

Дата на обявяване: 07.11.2017

НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив обявява търг за отдаване под наем на имот, собственост на НЕК ЕАД.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете