Loading...

НЕК ЕАД, Предприятие “Язовири и каскади”, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на апартаменти, намиращи се в гр. Белово, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 17.06.2019

НЕК ЕАД, Предприятие “Язовири и каскади”, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на апартаменти, намиращи се в гр. Белово, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете