Loading...

НЕК ЕАД, Предприятие “Язовири и каскади” обявява търг с тайно наддаване за продажба на УПИ-ти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 05.10.2018

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете