Loading...

“Нити” ЕАД, гр. Казанлък обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи

Дата на обявяване: 30.11.2018

“Нити” ЕАД, гр. Казанлък обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете