Loading...

Обява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 28.10.2021

„Българска агенция за експортно застраховане” (БАЕЗ) ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете