Loading...

Обява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим

Дата на обявяване: 16.10.2020

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” (ДКК) ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалните годишни финансови отчети на дружествата от Група „ДКК” ЕАД и Група „МОНТАЖИ” ЕАД, както и на консолидираните годишни финансови отчети на тези Групи за 2020 г.

Повече информация може да изтеглите от тук.

Споделете