Loading...

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на движими вещи, заложени в полза на „ПИБ“ АД

Дата на обявяване: 15.05.2024
Крайна дата за подаване на документи: 14.05.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД

На основание чл. 37 от Закона за особените залози /ЗОЗ/,

във връзка с чл. 337 – 341 от ТЗ

1. „Първа инвестиционна банка“ АД, с адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 111 П, тел.: 028002350, обявява провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на:

– лек автомобил Порше/TECHART Карера 911 турбо, бензин, 3600 куб. см., 680 к.с., първа регистрация 30.3.2006 г., пробег – 77 269 км. Находящ се в сградата на „Първа инвестиционна банка” АД, на адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 111 П., подробно описани в Приложение № 1 към Общите условия от тръжната документация, които са собственост на залогодателя „Мив Кънстракшън“ АД, ЕИК 175290629, заложени в полза на банката с първи по ред особен залог.

– лек автомобил Мерцедес Майбах 57, бензин, 6000 куб. см., 621 к.с., първа регистрация 30.3.2006 г., пробег – 106 221 км. Находящ се в сградата на „Първа инвестиционна банка” АД, на адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 111 П., подробно описани в Приложение № 1 към Общите условия от тръжната документация, които са собственост на залогодателя „Мив Кънстракшън“ АД, ЕИК 175290629, заложени в полза на банката с първи по ред особен залог.

2. Търгът ще се проведе на 15.05.2024 г., от 10:30 часа, в сградата на „Първа инвестиционна банка” АД, на адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 111 П.

3. Автомобилът Порше/TECHART Карера 911 турбо се продава при начална тръжна цена – 89 721.00 лева /осемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и един лева/., без ДДС /не се дължи ДДС/, подробно описани в Приложение № 1 към Общите условия от тръжната документация.

4. Автомобилът Мерцедес Майбах 57 се продава при начална тръжна цена – 171 270.00 лева /сто седемдесет и една хиляди двеста и седемдесет лева/., без ДДС /не се дължи ДДС/, подробно описани в Приложение № 1 към Общите условия от тръжната документация.

5. Документацията за продажбата се намира на адрес: град София, бул. “Цариградско шосе“ № 111 П, като може да се закупи в срок до 15.00 часа на 14.05.2024 г., включително, при цена в размер на 60.00 (шестдесет) лева с ДДС, платима по следната банкова сметка: BG36FINV9150100FAKTURI.

Допълнителна информация свързана с търга от „Първа инвестиционна банка” АД може да се получи на тел: 02/8002205.

Споделете