Loading...

“Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите”

Дата на обявяване: 18.08.2015
Крайна дата за подаване на документи: 05.10.2015

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, на основание Решение № РД-16-703/18.08.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: “Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите”.

Решение

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснения от 17.09.2015г.

Разяснения от 29.09.2015 г.

Информация за освободени гаранции за участие (13.01.2016)

Договор (21.01.2016)

Информация за изпълнение на договор (22.02.2016)

Споделете