Loading...

Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 01.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 12.08.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката”.

Решение за откриване (изпратено на 27.06.2019 г. в РОП, публикувано на 01.07.2019 г. в РОП и в Профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 27.06.2019 г. в РОП, публикувано на 01.07.2019 г. в РОП и в Профила на купувача, публикувано в ОВ на ЕС на 02.07.2019 г.)

Документацията и образците към нея, проект на договор и ЕЕДОП ще бъдат публикувани в Профила на купувача след публикуването на Обявлението за поръчка в ОВ на ЕС.

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 02.07.2019 г. в Профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 02.07.2019 г. в Профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 02.07.2019 г. в Профила на купувача)

Протокол № 1 (публикуван на 19.08.2019 г. в Профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 03.10.2019 г. в Профила на купувача)

Протоколи №№ 1-3 (публикувани в Профила на купувача на 17.10.2019 г.)

Доклад (публикуван в Профила на купувача на 17.10.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в Профила на купувача на 17.10.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 19.12.2019г. в РОП, публикувано на 23.12.2019г. в РОП и в Профила на купувача)

Договор (публикуван в Профила на купувача на 23.12.2019 г.)

Обявление за изменение (публикувано на 24.02.2020 г. в Профила на купувача и в РОП)

Допълнително споразумение 1 (публикувано в Профила на купувача на 24.02.2020 г.)

Допълнително споразумение 2 (публикувано в Профила на купувача на 29.01.2021 г.)

Обявление за изменение (публикувано на 29.01.2021г. в Профила на купувача и РОП)

Допълнително споразумение 3 (публикувано в Профила на купувача на 01.08.2022)

Обявление за изменение (публикувано на 01.08.2022 г. в Профила на купувача и в РОП)

Обявление за изменение (публикувано на 20.03.2023 г. в Профила на купувача и в РОП)

Допълнително споразумение 4 (публикувано в Профила на купувача на 20.03.2023г.)

Обявление за изменение (публикувано на 15.01.2024 г. в Профила на купувача и в РОП)

Допълнително споразумение 5 (публикувано в Профила на купувача на 15.01.2024г.)

Допълнително споразумение МИР

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 08.02.2024 г. , публикувано в профила на купувача на 08.02.2024 г./

Споделете