Loading...

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на МИ в страната и в чужбина”

Дата на обявяване: 31.08.2016
Крайна дата за подаване на документи: 10.10.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на МИ в страната и в чужбина”.

Решение, изпратено на 31.08.2016г., публикувано на 02.09.2016г.

Обявление, изпратено на 31.08.2016г., публикувано на 02.09.2016г.

Документация, публикувана на 02.09.2016г.

Решение за одобряване на обявление за изменеие или допънителна информация, изпратено на 13.09.2016г., публикувано на 16.09.2016г.

Документация – актуална, публикувана на 16.09.2016г.

Протокол 2 /публикуван на 20.10.2016г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 01.11.2016г./

Протоколи №№ 1 – 6 /публикувано на 28.11.2016г./

Доклад /публикуван на 28.11.2016г./

Решение /публикувано на 28.11.2016г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 16.01.2017г. публикувано в РОП на 19.01.2017г./

Договор /публикуван на 19.01.2017/

Допълнително споразумение към договор /публикувано на 10.03.2017/

Допълнително споразумение 2 към договор /публикувано на 27.03.2017/

Допълнително споразумение 3 към договор /публикувано на 19.04.2017/

Допълнително споразумение 4 към договор /публикувано на 12.04.2018/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 25.07.2018 г.,публикувано в профила на купувача на 25.07.2018 г./

Споделете