Loading...

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 04.10.2012
Крайна дата за подаване на документи: 14.11.2012

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

Документация

Решение

Обявление

Приложения

Разяснения от 15.10.2012 г.

Разяснения от 05.11.2012 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (07.11.2014 год.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (14.11.2014 год.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 23.12.2014 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 23.12.2014 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 15.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 21.01.2015г.)

Споразумение към договор за обществена поръчка (20.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (25.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (27.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (04.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (12.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (20.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване 27.03.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване 03.04.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (24.04.2015)

Информация за освободена гаранция за изпълнение (24.04.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка – АОП (29.04.2015)

Споделете