Loading...

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 06.06.2018
Крайна дата за подаване на документи: 18.06.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-12 от 05.06.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“, обособена позиция 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“ на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на икономиката.

Покана по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП /публикувана на 06.06.2018 г в профила на купувача/

Техническа спецификация/публикувана на 06.06.2018 г. в профила на купувача/

Проект на договор /публикуван на 06.06.2018 г. в профила на купувача/

Примерен образец на банкова гаранция /публикуван на 06.06.2018 г. в профила на купувача/

ЕЕДОП /публикуван на 06.06.2018 г. в профила на купувача/

Техническа оферта в СЕВОП /публикувана на 06.06.2018 г. и в профила на купувача /

Ценова оферта в СЕВОП /публикувана в СЕВОП на 06.06.2018г. и в профила на купувача/

Протокол № 1/публикуван на 21.06.2018 г. в профила на купувача/

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 29.06.2018г. в профила на купувача/

Протоколи № 1-4 (публикувани на 17.07.2018 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 17.07.2018 г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 17.07.2018 г. в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 03.09.2018 г./

Допълнително споразумение към договор /публикувано в профила на купувача на 07.01.2018 г.

Допълнително споразумение 2 към договор /публикувано в профила на купувача на 17.05.2019/

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 31.08.2018 г., публикувано в РОП на 03.09.2018 г., публикувано в профила на купувача на 03.09.2018 г.)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 30.10.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 30.10.2019 г./

Споделете