Loading...

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и хотелски резервации и настаняване в чужбина по три обособени позиции“

Дата на обявяване: 05.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и хотелски резервации и настаняване в чужбина по три обособени позиции“.

– обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на икономиката“;

– обособена позиция 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014 -2020 г. и във връзка с подготовката на следващия програмен период“;

– обособена позиция 3 „Осигуряване на хотелски резервации и настаняване в чужбина във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014 -2020 г. и във връзка с подготовката на следващия програмен период“.

Решение за откриване (изпратено на 27.02.2019 г. в РОП, публикувано на 04.03.2019 г. в РОП, публикувано в профила на купувача на 05.03.2019г.)

Обявление за поръчка (изпратено на 27.02.2019 г. в РОП, публикувано на 04.03.2019 г. в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано в профила на купувача 05.03.2019г.)

Заглавна страница, указания и образци (публикувани на 05.03.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор по позиция 1 (публикуван на 05.03.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор по позиция 2 (публикуван на 05.03.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор по позиция 3 (публикуван на 05.03.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП по позиция 1 и 2 (публикуван на 05.03.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП по позиция 3 (публикуван на 05.03.2019 г. в профила на купувача)

Протокол 1 (публикуван на 23.04.2019г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови параметри (публикувано на 17.05.2019г. в профила на купувача )

Покана за провеждане на публичен жребий (публикувано на 04.06.2019г. в профила на купувача)

Приложение 1към Протокол №1 (публикувано на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Протокол № 1 (публикуван на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Протокол № 2 (публикуван на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Протокол № 3 (публикуван на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Приложение 1 към Протокол №4 (публикувано на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Протокол № 4 (публикуван на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Приложение 1 към Протокол №5 (публикувано на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Протокол № 5 (публикуван на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 14.06.2019 г. в профила на купувача)

Договор по позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 23.08.2019 г./

Договор по позиция 2 /публикуван в профила ан купувача на 23.08.2019 г./

Договор по позиция 3 /публикуван в профила на купувача на 23.08.2019 г./

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 23.08.2019г. в профила на купувача)

Обявление за приключване на договор по позиция 1 /публикувано в РОП на 19.08.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 19.08.2020 г./

Обявление за приключване на договор по позиция 2 /публикувано в РОП на 29.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 29.01.2021 г./

Обявление за приключване на договор по позиция 3 /публикувано в РОП на 29.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 29.01.2021 г./

Споделете