Loading...

“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 02.06.2020
Крайна дата за подаване на документи: 12.06.2020

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката, на основание чл.82, ал.3 и 4 от ЗОП и във връзка със Рамково соразумение № СПОР-29/22.11.2019г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина” на Централния орган за обществени поръчки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл.82, ал.3 и 4 от ЗОП /публикувана на 02.06.2020г. в профила на купувача/

Техническа спецификация /публикувана на 02.06.2020г. в профила на купувача/

Образец на декларация по чл.54, ал.1 т.7 от ЗОП /публикувана на 02.06.2020г. в профила на купувача/

Проект на договор /публикуван на 02.06.2020г. в профила на купувача/

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП /публикувано на 02.06.2020г. в профила на купувача/

Ценово предложение в СЕВОП /публикувано на 02.06.2020г. в профила на купувача/

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 17.06.2020г. в профила на купувача/

Протокол /публикуван на 01.07.2020г. в профила на купувача/

Доклад /публикуван на 01.07.2020г. в профила на купувача/

Решение за определяне на изпълнител /публикувано на 01.07.2020г. в профила на купувача/

Договор /публикуван в профила на купувача на 24.08.2020 г./

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 24.08.2020г. в профила на купувача)

Допълнително споразумение (публикувано на 25.10.2021г. в профила на купувача)

Обявление за изменение (изпратено на 21.10.2021г. за публикуване в ОВ на ЕС и РОП, публикувано на 25.10.2021г. в РОП и в профила на купувача, публикувано на 26.10.2021г. в ОВ на ЕС)

Обявление за изменение (изпратено на 07.12.2022 г. за публикуване в ОВ на ЕС и РОП, публикувано на 12.12.2022 г. в РОП, в профила на купувача и в ОВ на ЕС)

Допълнително споразумение (публикувано на 12.12.2022г. в профила на купувача)

Споделете