Loading...

„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на Република България в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 Дубай, Обединените арабски емирства“

Дата на обявяване: 10.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 29.07.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София, ул.Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на Република България в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 Дубай, Обединените арабски емирства“.

Решение за откриване (изпратено на 05.06.2019 г. в РОП, публикувано на 10.06.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 05.06.2019 г. в РОП, публикувано на 10.06.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

Списък на Приложенията към документацията (публикуван на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

Приложения (публикувани на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 14.06.2019г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 09.07.2019г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 15.07.2019 г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 16.07.2019 г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 18.07.2019г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 22.07.2019г. в профила на купувача)

Протокол с констатации (публикуван на 02.08.2019г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на Ценови параметри (публикувано на 14.08.2019 г. в профила на купувача)

Протоколи с № 1-2 и Протоколи с № 3-5 (публикувани на 20.08.2019г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 20.08.2019г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 20.08.2019г. в профила на купувача)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 06.01.2020 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 09.01.2020 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 1 /публикувано в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 2_1 /убликувано в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 2_2 /публикувано в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 1_1 към Приложение 2 /публикувано в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 1_2 към Приложение 2 /публикувано в профила ан купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 2_1 към Приложение 2 /публикувано в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 2_2 към Приложение 2 /публикувано в профила на купувача на 09.01.2020 г.

Приложение 3 към Приложение 2 /публикувано в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 3 /публикувано в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 4 /публикувано в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложение 5 /публикувано в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Приложения 6 и 7 /публикувани в профила на купувача на 09.01.2020 г./

Обявление за изменение /изпратено на 10.08.2020 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 13.08.2020 г. в РОП и в профила на на купувача на 14.08.2020 г. в ОВ на ЕС /

Допълнително споразумение 1 /публикувано в РОП на 13.08.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 13.08.2020 г./

Споделете