Loading...

„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката по три обособени позиции”

Дата на обявяване: 23.10.2019
Крайна дата за подаване на документи: 04.11.2019

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката по три обособени позиции“, по Позиция 2. „Осигуряване на застраховки за сухопътните моторни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката“.

Обява (публикувана в профила на купувача на 23.10.2019 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана в профила на купувача на 23.10.2019 г.)

Документация и образци (публикувани в профила на купувача на 23.10.2019 г.)

Проект на договор (публикуван в профила на купувача на 23.10.2019 г.)

Протокол 1 (публикуван в профила на купувача на 11.11.2019г.)

Протоколи № 1 и 2 (публикувани в профила на купувача на 27.11.2019г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 27.11.2019г.)

Договор по позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 17,12,2019 г./

Договор по позиция 2 /публикуван в профила на купувача на 16.12.2019 г./

Споделете