Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Aкадемика 2011” EАД, гр. София

Дата на обявяване: 16.01.2018

“Aкадемика 2011” EАД, гр. София открива търгове за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук:

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Споделете