Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Академика 2011” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 03.10.2017

“Академика 2011” ЕАД, гр. София открива конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете