Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково

Дата на обявяване: 11.06.2018

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете