Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 21.08.2019

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете