Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 18.05.2018

“Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете