Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана

Дата на обявяване: 12.06.2018

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете