Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по белодробни болести” ЕООД

Дата на обявяване: 11.09.2017

“Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по белодробни болести” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете