Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Напоителни системи” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 30.07.2018

“Напоителни системи” ЕАД, гр. София открива процедури за отдаване под наем чрез търг на активи, собственост на дружеството.

Подрибна информация може да намерите тук.

Споделете