Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “НСБФТР” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 12.06.2018

“НСБФТР” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете