Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “София Тех Парк” АД, гр. София

Дата на обявяване: 11.01.2018

„София Тех Парк“ АД открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да откриете тук.

Споделете