Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Студентски столове и общежития” ЕАД, гр. София, клон Велико Търново

Дата на обявяване: 21.08.2019

“Студентски столове и общежития” ЕАД, гр. София, клон Велико Търново открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете