Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Студентски столове и общежития” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 13.07.2018

“Студентски столове и общежития” ЕАД, гр. София открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете