Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Русе

Дата на обявяване: 01.06.2018

“Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Русе обявява търг за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете