Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Шумен

Дата на обявяване: 24.07.2018

“Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Шумен обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук:

Търг 1.

Търг 2.

Споделете