Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Стара Загора

Дата на обявяване: 18.05.2018

“Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Стара Загора обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете