Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Велико Търново

Дата на обявяване: 29.06.2018

“Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Велико Търново открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете