Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “УМБАЛ-Бургас” АД, гр. Бургас

Дата на обявяване: 27.10.2017

“УМБАЛ-Бургас” АД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете