Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 22.12.2017

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София открива конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете