Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

Дата на обявяване: 02.03.2018

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете