Loading...

Отдаване под наем на част от имот, собственост на МБАЛББ “Света София” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 16.05.2018

МБАЛББ “Света София” ЕАД, гр. София обявява търг за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете