Loading...

Отдаване под наем на имот, собственост на УМБАЛ “Света Марина” ЕАД, гр. Варна

Дата на обявяване: 21.05.2018

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД, гр. Варна обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете