Loading...

Отдаване под наем на имоти, собственост на “Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 06.02.2018

“Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук:

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Споделете