Loading...

Отдаване под наем на имоти, собственост на “УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 15.03.2018

“УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук:

Търг 1.

Търг 2.

Споделете