Loading...

Отдаване под наем на обекти, собственост на “Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 17.05.2018

“Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете