Loading...

Отдаване под наем на обекти, собственост на “Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 25.09.2017

“Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява търгове за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук:

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Търг 4.

Споделете