Loading...

Отдаване под наем на площи, собственост на “СБПЛРВБ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра

Дата на обявяване: 03.05.2018

СБПЛРВБ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете