Loading...

„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (УО на ОПИК) по обособени позиции:

Дата на обявяване: 08.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 07.06.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, на основание Решение № РД-16-307/08.04.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (УО на ОПИК) по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 „Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

2. Обособена позиция № 2 “Периодична доставка на офис принадлежности за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020”

Становище на АОП № ПК-ИК-6/01.04.2016г. (публикувано на 08.04.2016г.)

Решение (публикувано на 08.04.2016г.)

Обявление (публикувано на 08.04.2016г.)

Документация за участие (публикувана на 08.04.2016г.)

Решение за промяна (публикувано на 15.04.2016 г.)

Документация за участие – актуална (публикувана на 15.04.2016 г.)

Разяснение (публикувано на 15.04.2016 г.)

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 22.06.2016г.)

Доклад на комисията (публикуван на 13.07.2016г.)

Протоколи (публикувани на 13.07.2016г.)

Решение (публикувано на 13.07.2016г.)

Договор по позиция 1 /публикуван на 29.08.2016/

Информация към АОП /публикувана на 05.01.2018/

Договор по позиция 2 /публикуван на 29.08.2016/

Информация към АОП /публикувана на 05.01.2018/

Споделете