Loading...

“Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Дата на обявяване: 12.04.2012
Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2012

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на глава V от Закона за обществените поръчки с предмет: “Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Документация

Решение

Обявление

Приложения

Разяснение

Разяснения от 03.05.2012г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (04.03.2015г.)

Информация за изпълнение – АОП (23.02.2015г.)

Споделете