Loading...

Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерство на икономиката на ул. „Славянска” № 8

Дата на обявяване: 30.06.2016
Крайна дата за подаване на документи: 15.07.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: “Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерство на икономиката на ул. „Славянска” № 8”

Обява (публикувано на 30.06.2016г.)

Документация и образци (публикувано на 30.06.2016г.)

Протокол № 2 (публикуван на 21.07.2016 г.)

Доклад и протоколи (публикувано на 18.08.2016г.)

Доклад до възложител (публикуван на 29.09.2016г.)

Договор /публикуван на 07.11.2016/

Споразумение /публикувано на 04.01.2017/

Споделете