Loading...

„Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“

Дата на обявяване: 19.07.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.08.2017

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: „Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“.

Обява (публикувана на 19.07.2017 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана на 19.07.2017 г.)

Документация и образци (публикувани на 19.07.2017 г.)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (публикувана на 08.08.2017г.)

Протокол № 1 с констатации (публикуван на 17.08.2017 г.)

Доклад /публикуван на 08.09.2017 г./

Протоколи от № 1 до № 3 и приложения към тях /публикувани на 08.09.2017 г./

Съобщение за прекратяване на възлагането /публикувано на 08.09.2017 г./

Споделете