Loading...

Подновяване и поддръжка на софтуерните продукти F-Secure и Novell OES2/OES11 за нуждите на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 11.11.2016
Крайна дата за подаване на документи: 12.12.2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтеросавани участници за участие в процедура с предмет: “Подновяване и поддръжка на софтуерните продукти F-Secure и Novell OES2/OES11 за нуждите на Министерството на икономиката”, по три обособени позиции:

1. Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за сървъри, работни станции и преносими компютри F-Secure Business Suite за 600 потребителя за две години;

2. Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за защита на електронната поща F-Secure Inbound Protection за 600 потребителя за две години;

3. Техническа и софтуерна поддръжка от сертифицирани специалисти при възникване на експлоатационни проблеми в електронно-пощенската система и свързаната файлова инфраструктура, отдалечен достъп, управление на работни станции, базирани на програмните продукти Novell OES2/OES11 за една година”.

Решение за откриване на процедура /публикувано на 11.11.2016 г./

Обявление за поръчка /публикувано на 11.11.2016 г./

Документация /публикувана на 11.11.2016 г./

Протокол № 1 относно констатирано несъответствие или липса на информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор /публикуван на 14.12.2016 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 14.12.2016 г./

Доклад (публикуван на 21.12.2016г.)

Протоколи от 1 до 3 (публикувани на 21.12.2016г.)

Решение (публикувано на 21.12.2016г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 10.01.2017г., публикувано в РОП на 10.01.2017г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 17.01.2017г., публикувано в РОП на 17.01.2017г.)

Договор по позиция 1 /публикуван на 17.01.2017/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 24.01.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 24.01.2019 г./

Договор по позиция 3 /публикуван на 17.01.2017/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 22.02.2018/

Споделете