Loading...

Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure и на клъстерен комплекс от производителя Check Point за нуждите на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 28.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 22.03.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет:

„Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure и на клъстерен комплекс от производителя Check Point за нуждите на Министерството на икономиката“ по три обособени позиции:

1. Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на клъстерен комплекс за мрежова и информационна защита Check Point Next Generation Threat Prevention Appliance for High Availability за три години;

2. Подновяване на софтуерна и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за сървъри, работни станции и преносими компютри F-Secure Business Suite за 600 потребителя за две години – обособената позиция ще бъде възложена директно по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП съобразно индивидуалната й стойност в размер на 10 000 лв., без ДДС;

3. Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за защита на електронната поща F-Secure Inbound Protection за 600 потребителя за две години“

Решение за откриване /изпратено на 28.02.2019 г. в РОП, публикувано на 28.02.2019 г. в РОП и в профила на купувача /

Обявление за поръчка /изпратено на 28.02.2019 г. в РОП, публикувано на 28.02.2019 г. в РОП и в профила на купувача /

Заглавна страница, документация и образци /публикувани в профила на купувача на 28.02.2019 г./

Проект на договор по обособена позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 28.02.2019 г./

Проект на договор по обособена позиция 3 /публикуван в профила на купувача на 28.02.2019 г./

ЕЕДОП – за обособени позиции 1 и 3 /публикуван в профила на купувача на 28.02.2019 г./

Съобщение за отваряне на Ценови предложения /публикувано в профила на купувача на 29.03.2019 г./

Протокол /публикуван в профила на купувача на 20.05.2019 г./

Доклад /публикуван в профила на купувача на 20.05.2019 г./

Решение за определяне на изпълнител /публикувано в профила на купувача на 20.05.2019 г./

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 3 /изпратено на 03.06.2019 в РОП, публикувано на 03.06.2019 в РОП и в профила на купувача /

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 1 (изпратено в РОП на 18.06.2019г., публикувано в РОП на 18.06.2019г. и в профила на купувача)

Договор по обособена позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 18.06.2019 г./

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 1/изпратено в РОП на 24.07.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 24.07.2019 г./

Обявление за изменение на договор /публикувано в РОП и в профила на купувача на 13.07.2022г./

Допълнително споразумение към договор по обособена позиция 1 /публикувано в профила на купувача на 13.07.2022 г./

Споделете