Loading...

Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за защита на електронната поща F-Secure Inbound Protection за 600 потребителя за две години”

Дата на обявяване: 15.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 26.08.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес, ул. “Славянска” №8, отправя покана по процудура на пряко договярне с определени лица по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: “Подновяване на софтурната техническа поддръжка на на антивирусен софтуер за защита на електронна поща F-Secure Inbound Protection за 600 потребителя за две години”

Решение за откриване на процедура /публикувано на 15.08.2019 г. в РОП и профила на купувача/

Покана /публикувана на 15.08.2019 г. в профила на купувача/

Техническа спецификация /публикувана на 15.08.2019 г. в профила на купувача/

Образци на документи /публикувани на 15.08.2019 г. в профила на купувача/

ЕЕДОП /публикуван на 15.08.2019 г. в профила на купувача/

Проект на договор /публикуван на 15.08.2019 г. в профила на купувача/

Съобщение по чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за провеждане на жребий и преговори /публикувано на 04.09.2019 г. в профила на купувача/

Протокол № 1 и Приложение № 1 към Протокол № 1 /публикувани на 27.09.2019 г. в профила на купувача/

Протокол № 2 /публикуван на 27.09.2019 г. в профила на купувача/

Протокол № 3/публикуван на 27.09.2019 г. в профила на купувача/

Протокол № 4 /публикувани на 27.09.2019 г. в профила на купувача/

Доклад /публикуван на 27.09.2019 г. в профила на купувача/

Решение за определяне на изпълнител /публикувано на 27.09.2019 г. в профила на купувача/

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 07.11.2019г. в РОП и профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 07.11.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 19.12.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 19.12.2019 г./

Споделете